جایزه ی کتاب آمریکا

جایزه ی کتاب آمریکا

جایزه کتاب آمریکا، جایزه ای ادبی است که همه ساله به کتاب ها و افرادی با دستاوردهای ادبی برجسته تعلق می گیرد.
این جایزه، آثار ممتاز در ادبیات آمریکا را بودن در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، پیشنیه ی قومیتی و ژانر گرامی می دارد. چهره های برجسته ای همچون تونی موریسون، ایزابل آلنده و دان دلیلو، از برندگان این جایزه هستند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب آمریکا

جایگاه روح


برنده جایزه کتاب سال 1979 آمریکا

مدار بسته


نامزد جایزه کتاب کودک جین آدامز سال 1998

داروی عشق


برنده ی جایزه ی کتاب آمریکا سال ۱۹۸۵

از اعماق تاریکی


نامزد جایزه Michael L. Printz سال 2016

آوازهای غمگین اردوگاه


برنده ی جایزه ی کتاب آمریکا سال ۱۹۹۶

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر