مدال اندرو کارنگی

مدال اندرو کارنگی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های مدال اندرو کارنگی

آخرین نبرد


برنده جایزه Audie سال 2005

ساحل منهتن


برنده ی مدال مدال اندرو کارنگی سال 2018

پرونده های طبقه پایین


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

آخرین نقاشی سارا دفس


برنده ی جایزه ی صنعت کتاب استرالیا 2017

خانه ی پامرغی


نامزد مدال کارنگی سال 2019

با عشق، الا


برنده انتخاب معلم های سال 2018

کودک باتلاق


نامزد جایزه کتاب منچستر سال 2009

کاترین کبیر


برنده جایزه PEN / Jacqueline Bograd Weld برای بیوگرافی سال 2012

ترور مارگارت تاچر


برنده جایزه آئودی برای داستان کوتاه سال 2015

اپل و رین


نامزد نشان کارنگی سال 2013

ما یک نفر


نامزد جایزه ادبیات نسل جوان آلمان سال 2017

آسمان سرخ در سپیده دم


نامزد مدال کارنگی سال 1988

مسلسل چی ها


برنده مدال کارنگی سال 1975

وزن آب


نامزد جایزه کتاب نوجوانان رود آیلند سال 2015

ماه کرم خورده


برنده جایزه کاستا بوک سال 2012

تکان نخور


برنده مدال اندروکارنگی سال 2014

کانادا


برنده جایزه اندرو کارنگی

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر