جایزه فمینا

جایزه فمینا

جایزه ی فمینا، جایزه ی ادبی فرانسوی است که در سال ۱۹۰۴ به وسیله ی ۲۲ نویسنده ی مجله ی La Vie heureuse که بعدا به Femina تغییر نام داد، پایه گذاری شد. تصمیم گیری این جایزه توسط داوران زن است ولی برندگان جایزه لزوما زن نیستند.

کتاب های جایزه فمینا
کتاب پرواز شبانه

پرواز شبانه و نامه به یک گروگان برنده جایزه ی فمینا سال 1931

معرفی چند اثر
پرواز شبانه
رمانی هیجان انگیز.
Barnes & Noble