جایزه ی فمینا

جایزه ی فمینا

جایزه ی فمینا، جایزه ی ادبی فرانسوی است که در سال ۱۹۰۴ به وسیله ی ۲۲ نویسنده ی مجله ی La Vie heureuse که بعدا به Femina تغییر نام داد، پایه گذاری شد. تصمیم گیری این جایزه توسط داوران زن است ولی برندگان جایزه لزوما زن نیستند.

کتاب های جایزه ی فمینا
معرفی چند اثر
معرفی کتاب زن غیرضروری
زیبا و جذاب.
The New York Times Book Review
معرفی کتاب رزی کارپ
ماری اندیای، غافلگیری هایی را برای مخاطب خود تدارک دیده است.
Amazon