جایزه ی فمینا

جایزه ی فمینا

جایزه ی فمینا، جایزه ی ادبی فرانسوی است که در سال ۱۹۰۴ به وسیله ی ۲۲ نویسنده ی مجله ی La Vie heureuse که بعدا به Femina تغییر نام داد، پایه گذاری شد. تصمیم گیری این جایزه توسط داوران زن است ولی برندگان جایزه لزوما زن نیستند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی فمینا

رزی کارپ


برنده جایزه فمینا 2001

۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

زن غیرضروری


برنده جایزه فمینا

۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

کجا می ریم بابا؟


برنده ی جایزه ی فمینا سال 2008

۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

پرواز شبانه


پرواز شبانه و نامه به یک گروگان برنده جایزه ی فمینا سال 1931

۱۰,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر