جایزه ی ادبی هفت اقلیم

جایزه ی ادبی هفت اقلیم

جایزه ادبی هفت اقلیم، نهادی ادبی است که توسط بخش خصوصی (موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم) اداره می شود. این جایزه ادبی هر ساله به کتاب های منتشر شده در زمینه ادبیات داستانی (رمان و مجموعه داستان)، در حیطهٔ زبان فارسی در ایران اهدا می شود. آثار برگزیده طی چند دوره داوری انتخاب می شوند و در تاریخی معین نویسندگان برگزیده مورد تقدیر قرار می گیرند. این جایزه یکی از معدود جایزه های ادبی مستقل ایران است که کماکان فعالیت می کند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ادبی هفت اقلیم

راهنمای مردن با گیاهان دارویی


برگزیده ی هشتمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

گچ و چای سرد شده


شایسته ی تقدیر ششمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

من منچستریونایتد را دوست دارم


برگزیده ی سومین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

این برف کی آمده...


شایسته ی تقدیر دومین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

تاریک ماه


برگزیده ی چهارمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

زیر آفتاب خوش خیال عصر


برنده ی جایزه ی بهترین رمان اول سال 1389 از بنیاد گلشیری

روز اول ماه مهر هرگز نیامد


شایسته ی تقدیر ششمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

مستر جیکاک


برگزیده ی ششمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

باران بمبئی


برگزیده ی هفتمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

ناتمامی


برگزیده ی هفتمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

تپه خرگوش


شایسته ی تقدیر هفتمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

خاطرات یک دروغگو


برگزیده ی هشتمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

عادت های صبحگاهی


برگزیده ی پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

گلوگاه


برگزیده ی ششمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

شکارچیان در برف


شایسته ی تقدیر هشتمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

ایستادن زیر دکل برق فشار قوی


شایسته ی تقدیر اولین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

آتش به اختیار


برگزیده ی اولین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

سایه ی تاریک کاج ها


برگزیده ی از نگاه مخاطبان هفتمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

در دهان اژدها


شایسته ی تقدیر پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

سی و سه پل، چهار و نیم اکتاو


شایسته ی تقدیر ششمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر