جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان

جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان

جایزه ی انتخاب کودکان و نوجوانان، جایزه ای ادبی و ملی است که برندگانش مستقیما با رأی کودکان و نوجوانان انتخاب می شوند. این جایزه که در سال 2008 توسط انجمن کتاب کودک بنیان نهاده شد، به مخاطبین کم سن و سال این فرصت را می دهد تا نظر خود را مستقیما درباره ی کتاب هایی که برای آن ها نوشته شده، بیان کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان

گرگ های توی دیوار


برنده جایزه انجمن علمی تخیلی بریتانیا

بدبیاری های مکس کرامبلی: قهرمانی در کمد


برنده ی جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان سال 2017

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

نیل گیمن، نویسنده ای مشهور اما ناشناس

شهرت او به نوعی متناقض است. چرا که شما یا طرفدار او هستید و در این صورت، تقریباً همه چیز را درباره ی زندگی او می دانید و یا تا به حال حتی نام او را هم نشنیده اید!