جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان

جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان

جایزه ی انتخاب کودکان و نوجوانان، جایزه ای ادبی و ملی است که برندگانش مستقیما با رأی کودکان و نوجوانان انتخاب می شوند. این جایزه که در سال 2008 توسط انجمن کتاب کودک بنیان نهاده شد، به مخاطبین کم سن و سال این فرصت را می دهد تا نظر خود را مستقیما درباره ی کتاب هایی که برای آن ها نوشته شده، بیان کنند.

کتاب های جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان

بدبیاری های مکس کرامبلی: قهرمانی در کمد


برنده ی جایزه ی انتخاب کتاب کودکان و نوجوانان سال 2017

معرفی چند اثر
معرفی کتاب بدبیاری های مکس کرامبلی: قهرمانی در کمد
این داستان بامزه برای مخاطبین بسیار لذت بخش خواهد بود.
Booklist