جایزه کتاب کالیفرنیا

جایزه کتاب کالیفرنیا

جایزه ی کتاب کالیفرنیا، جایزه ای ادبی و سالانه است که در سال 1931 بنیان نهاده شد. این جایزه به بهترین نویسندگان ایالت کالیفرنیا تعلق می گیرد و ارزش و گوناگونی ادبیات خلق شده در این ایالت را گرامی می دارد. جوایز مالی این جایزه به دسته بندی های آثار داستانی، غیرداستانی، شعر، ادبیات نوجوان و اولین آثار نویسندگان اعطا می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه کتاب کالیفرنیا

در نبردی مشکوک


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 1936

رنج و سرمستی


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 1961

اسلحه میکروب و فولاد


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی

هنگامی که نیچه گریست


برنده ی جایزه ی کتاب کالیفرنیا سال 1992

ساحر زاغ


برنده ی جایزه ی کتاب کالیفرنیا سال 2006

همدرد


برنده ی جایزه ی پولیتزر سال 2016

مرگ شوخی بدی نیست


برنده ی جایزه ی بنیاد پن-همینگوی سال 2006

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر