جایزه کتاب کالیفرنیا

جایزه کتاب کالیفرنیا

جایزه ی کتاب کالیفرنیا، جایزه ای ادبی و سالانه است که در سال 1931 بنیان نهاده شد. این جایزه به بهترین نویسندگان ایالت کالیفرنیا تعلق می گیرد و ارزش و گوناگونی ادبیات خلق شده در این ایالت را گرامی می دارد. جوایز مالی این جایزه به دسته بندی های آثار داستانی، غیرداستانی، شعر، ادبیات نوجوان و اولین آثار نویسندگان اعطا می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه کتاب کالیفرنیا

منظومه ای از پدیده های حیاتی


برنده ی جایزه کتاب کالیفرنیا سال 2014

چهاردهمین ماهی قرمز


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 2014

ما توی کتابیم!


نامزد جایزه تئودور سوز گیزل سال 2011

یک شب فاصله


نامزد جایزه کتاب نوجوانان رود آیلند سال 2017

خداحافظ ویتامین


برنده ی جایزه ی کتاب کالیفرنیا سال 2017

درخت بید آبی


نامزد مدال نیوبری سال 1941

در نبردی مشکوک


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 1936

اسلحه میکروب و فولاد


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی

رنج و سرمستی دو جلدی


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 1961

یک دقیقه صبرکن!


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 2003

زن غیرضروری


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا

مسافرخانه ی ماه نصفه


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 1980

هنگامی که نیچه گریست


برنده ی جایزه ی کتاب کالیفرنیا سال 1992

ساحر زاغ


برنده ی جایزه ی کتاب کالیفرنیا سال 2006

مرگ شوخی بدی نیست


برنده ی جایزه ی بنیاد پن-همینگوی سال 2006

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر