جایزه کتاب کالیفرنیا

جایزه کتاب کالیفرنیا

جایزه ی کتاب کالیفرنیا، جایزه ای ادبی و سالانه است که در سال 1931 بنیان نهاده شد. این جایزه به بهترین نویسندگان ایالت کالیفرنیا تعلق می گیرد و ارزش و گوناگونی ادبیات خلق شده در این ایالت را گرامی می دارد. جوایز مالی این جایزه به دسته بندی های آثار داستانی، غیرداستانی، شعر، ادبیات نوجوان و اولین آثار نویسندگان اعطا می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه کتاب کالیفرنیا
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر