جایزه ی بهترین کتاب نوجوان پنسیلوانیا

جایزه ی بهترین کتاب نوجوان پنسیلوانیا، جایزه ای ادبی است که با هدف ترویج خواندن کتاب هایی باارزش و تشویق همکاری بین معلمین و کتابخانه داران در عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان بنیان گذاری شده است. لازم به ذکر است که برنده ی این جایزه، مستقیما توسط دانش آموزان پنسیلوانیا انتخاب می گردد.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب نوجوان پنسیلوانیا

کتاب سفر شگفت انگیز گریگور


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب نوجوان پنسیلوانیا سال 2006-2005

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سفر شگفت انگیز گریگور
با خلاقیتی هیجان انگیز و غافل گیری های ترسناک.
Children's Literature