جایزه بهترین کتاب داستانی گودریدز

جایزه بهترین کتاب داستانی گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب داستانی گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب، «گودریدز» به نویسنده ی برترین کتاب داستانی سال داده می شود. لازم به ذکز است که این جایزه، بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

کتاب های جایزه بهترین کتاب داستانی گودریدز
کتاب خلا موقت

برنده ی جایزه ی بهترین کتاب داستانی گودریدز سال 2012

کتاب سه گانه ی ناهمتا

برنده ی جایزه ی بهترین کتاب گودریدز سال 2011

کتاب برو دیده بانی بگمار

برنده جایزه ی بهترین کتاب داستانی گودریدز سال 2015

معرفی چند اثر
خلا موقت
اثری سرزنده با شخصیت هایی فوق العاده و به یاد ماندنی.
People