کتاب کتابخانه نیمه شب

The Midnight Library
کد کتاب : 45724
مترجم :
شابک : 978-6004614610
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 352
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 133
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه ی نیمه شب
The Midnight Library
 • 20 % تخفیف
  229,000 | 183,200 تومان
 • موجود
 • انتشارات: میلکان میلکان
  نویسنده:
کد کتاب : 71117
مترجم :
شابک : 978-6222543433
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 334
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 42
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 81269
مترجم :
شابک : 978-6225651166
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 220
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
 • 25 % تخفیف
  198,000 | 148,500 تومان
 • موجود
 • انتشارات: نارنگی نارنگی
  نویسنده:
کد کتاب : 95533
مترجم :
شابک : 978-6227929874
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 355
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
 • 25 % تخفیف
  55,000 | 41,250 تومان
 • موجود
 • انتشارات: مات مات
  نویسنده:
کد کتاب : 62483
مترجم :
شابک : 978-6227859072
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 96
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
یک کتابخانه، بی نهایت زندگی
کد کتاب : 113752
مترجم :
شابک : 978-6227701869
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانۀ نیمه شب
The Midnight Library
 • 30 % تخفیف
  290,000 | 203,000 تومان
 • موجود
 • انتشارات: البرز البرز
  نویسنده:
کد کتاب : 82321
مترجم :
شابک : 978-6222352004
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 287
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 85081
مترجم :
شابک : 978-6225667129
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 352
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه ی نیمه شب
The Midnight Library
 • 25 % تخفیف
  199,000 | 149,250 تومان
 • موجود
 • انتشارات: یوبان یوبان
  نویسنده:
کد کتاب : 60600
مترجم :
شابک : 978-6008349730
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 441
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 92411
مترجم :
شابک : 978-6009896714
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 224
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه ی نیمه شب
The Midnight Library
 • 25 % تخفیف
  220,000 | 165,000 تومان
 • موجود
 • انتشارات: هوپا هوپا
  نویسنده:
کد کتاب : 70714
مترجم : سما معیری
شابک : 978-6227280586
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 360
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 126151
مترجم :
شابک : 978-6227869316
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 282
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه ی نیمه شب
The Midnight Library
 • 20 % تخفیف
  249,000 | 199,200 تومان
 • موجود
 • انتشارات: کتاب سده کتاب سده
  نویسنده:
کد کتاب : 127220
مترجم :
شابک : 978-6008968559
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 372
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 48139
مترجم :
شابک : 978-6002537652
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 376
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
 • 30 % تخفیف
  220,000 | 154,000 تومان
 • موجود
 • انتشارات: ایهام ایهام
  نویسنده:
کد کتاب : 81438
مترجم :
شابک : ‭978-6227552706‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 404
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه ی نیمه شب
The Midnight Library
 • 20 % تخفیف
  195,000 | 156,000 تومان
 • موجود
 • انتشارات: ترنگ ترنگ
  نویسنده:
کد کتاب : 109986
مترجم :
شابک : 978-6227741018
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 380
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The midnight library
کد کتاب : 111187
مترجم :
شابک : 978-6225682429
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 320
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2021
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
 • 30 % تخفیف
  198,000 | 138,600 تومان
 • موجود
 • انتشارات: تیموری تیموری
  نویسنده:
کد کتاب : 124316
مترجم :
شابک : ‏‫‬‬‮‭978-6006629605
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 256
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
یک کتابخانه،بی نهایت زندگی
 • 25 % تخفیف
  259,000 | 194,250 تومان
 • موجود
 • انتشارات: 360 درجه 360 درجه
  نویسنده:
کد کتاب : 132378
مترجم :
شابک : 978-6225558113
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 332
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

کتابخانهٔ نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 49053
مترجم :
شابک : 978-6004056663
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 423
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 24
زودترین زمان ارسال : ---

کتابخانه نیمه شب
The Midnight Library
 • 260,000 تومان
 • تمام شد ، اما میاریمش 😏
 • انتشارات: اردیبهشت اردیبهشت
  نویسنده:
کد کتاب : 103260
مترجم : ابوالفضل بهمن یار
شابک : 978-9641715429
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 320
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

کتابخانه ی نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 45743
مترجم :
شابک : 978-6227314236
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 370
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

کتابخانه ی نیمه شب
The Midnight Library
کد کتاب : 75788
مترجم : فائزه فرهادی
شابک : 978-9641941965
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 256
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2020
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ

کتاب «کتابخانه نیمه شب» رمانی نوشته ی «مت هیگ» است که نخستین بار در سال 2020 منتشر شد. «بین مرگ و زندگی، کتابخانه ای هست.» وقتی «نورا سید» به کتابخانه ی نیمه شب وارد می شود، فرصت این را پیدا می کند که اشتباهات گذشته را جبران کند. زندگی او تا اکنون، پر از رنج و پشیمانی بوده است. او احساس می کند همه را ناامید کرده است، از جمله خودش. اما همه چیز قرار است عوض شود. با کمک یک دوست، «نورا» اکنون می تواند تمام پشیمانی های گذشته اش را از بین ببرد و یک زندگی بی نقص را برای خود خلق کند. اما همه چیز طبق تصورات او پیش نمی رود و خیلی زود، تصمیمات «نورا» باعث می شود هم خودش و هم کتابخانه در معرض خطری جدی قرار بگیرد. قبل از این که زمان تمام شود، «نورا» باید به سوال غایی پاسخ دهد: بهترین راه برای زندگی کردن چیست؟

کتاب کتابخانه نیمه شب


ویژگی های کتابخانه نیمه شب

برنده جایزه بهترین داستان گودریدز سال 2020

از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

مت هیگ
مت هیگ، زاده ی 3 جولای 1975، رمان نویس و روزنامه نگار انگلیسی است.هیگ در شفیلد به دنیا آمد. او در دانشگاه هال به تحصیل در رشته ی زبان انگلیسی و تاریخ پرداخت. هیگ تا به حال آثاری داستانی و غیرداستانی را هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان به رشته ی تحریر در آورده است. او در بیست و چهار سالگی به افسردگی شدیدی مبتلا شد اما توانست آن را پشت سر بگذارد.
نکوداشت های کتابخانه نیمه شب
Haig's enchanting blockbuster novel.
رمان مسحورکننده و پرطرفدار «هیگ».
Barnes & Noble

An absorbing read.
داستانی جذاب.
New York Times New York Times

Full of gentle insights and soothing wisdom.
سرشار از بینش های مشفقانه و خرد التیام بخش.
Psychology Today

قسمت هایی از کتابخانه نیمه شب (لذت متن)
طبقات کتاب در دو سمت «نورا» شروع به حرکت کردند. زاویه هایشان عوض نمی شد. فقط افقی می لغزیدند و جا به جا می شدند. این احتمال هم بود که اصلا طبقات حرکت نمی کنند و این کتاب ها هستند که جا به جا می شوند. اصلا هم مشخص نبود که چرا یا حتی چگونه. هیچ ابزار و وسیله ای دیده نمی شد که این کار را انجام دهد. صدایی به گوش نمی رسید و کتاب ها هم از انتها یا ابتدای طبقات بر زمین نمی ریختند. کتاب ها بر اساس این که روی کدام طبقه قرار داشتند، با سرعتی متفاوت می لغزیدند، اما هیچ کدامشان خیلی سریع حرکت نمی کردند.

هر زندگی میلیون ها تصمیم رو شامل می شه. بعضی از این تصمیم ها بزرگ هستن و بعضی کوچیک. اما هر بار که تصمیمی گرفته می شه، نتیجه تغییر می کنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه ی خودش موجب تغییرات دیگه ای می شه. این کتاب ها دریچه ای هستن به تمام زندگی هایی که تو می تونستی تجربه کنی.

انجام دادن فقط یک کار به شکلی متفاوت معمولا مثل اینه که همه چیز رو متفاوت انجام بدی. هر چقدر هم که تلاش کنیم، نمی تونیم کارهایی رو که توی دوران زندگی انجام داده ایم تغییر بدیم... اما تو دیگه توی دوران زندگی نیستی. اومدی بیرون. این موقعیت رو داری که ببینی همه چیز می تونست چطور پیش بره.»