جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

جایزه ی پولیتزر برای نمایشنامه، یکی از هفت جایزه ی مهم و معتبر پولیتزر است. این جایزه ی آمریکایی به شکل کلی به صورت سالانه به آثار برتر ادبی، نمایشی و موسیقیایی داده می شود. این جایزه، به یک اثر نمایشی برجسته تعلق می گیرد و قدمت آن به سال 1918 باز می گردد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

کلایبورن پارک


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 2011

بین دیوانه و رودخانه


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال ۲۰۱۵

آگوست در اسیج کانتی


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه نویسی در سال 2008

سفری طولانی از روز به شب


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

گربه روی شیروانی داغ


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1955

اتوبوسی به نام هوس


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1948

زبان ها


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه در سال 1979

بالادست پایین دست


برنده ی جایزه ی پولیتز نمایشنامه در سال 2002

مرگ فروشنده


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 1949

شک


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 2005

آن فصل قهرمانی


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1973

عرق


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه 2017

زیرکی


برنده ی جایزه ی پولیتزر در سال 1999

توازن ظریف


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 1967

اثبات


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 2001

گلن گری گلن راس


برنده ی جایزه ی پولیتزر سال 1984

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

رؤیای کابوس‌وار آمریکایی در نمایشنامه های یوجین اونیل

کارنامه ی «یوجین اونیل» پر از رکوردهای تاریخی است: او تنها نمایشنامه نویس آمریکایی است که «جایزه ی نوبل ادبیات» را از آن خود کرده و هم چنین، چهار بار برنده ی «جایزه ی پولیتزر» شده است.