جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

جایزه ی پولیتزر برای نمایشنامه، یکی از هفت جایزه ی مهم و معتبر پولیتزر است. این جایزه ی آمریکایی به شکل کلی به صورت سالانه به آثار برتر ادبی، نمایشی و موسیقیایی داده می شود. این جایزه، به یک اثر نمایشی برجسته تعلق می گیرد و قدمت آن به سال 1918 باز می گردد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی پولیتزر نمایشنامه

بین دیوانه و رودخانه


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال ۲۰۱۵

۱۶,۵۰۰ تومان

آگوست در اسیج کانتی


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه نویسی در سال 2008

۲۵,۰۰۰ تومان

سفری طولانی از روز به شب


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

۲۸,۰۰۰ تومان

گربه روی شیروانی داغ


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1955

۱۷,۰۰۰ تومان

اتوبوسی به نام هوس


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1948

۱۷,۰۰۰ تومان

زبان ها


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه در سال 1979

۱۵,۰۰۰ تومان

بالادست پایین دست


برنده ی جایزه ی پولیتز نمایشنامه در سال 2002

۱۲,۰۰۰ تومان

مرگ فروشنده


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 1949

۲۰,۰۰۰ تومان

شک


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 2005

۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

آن فصل قهرمانی


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1973

۵,۰۰۰ تومان

عرق


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه 2017

۸,۵۰۰ تومان

زیرکی


برنده ی جایزه ی پولیتزر در سال 1999

۹,۰۰۰ تومان

توازن ظریف


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 1967

۱۱,۰۰۰ تومان

اثبات


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 2001

۱۲,۰۰۰ تومان

گلن گری گلن راس


برنده ی جایزه ی پولیتزر سال 1984

۱۱,۰۰۰ تومان

شام با دوستان


برنده ی جایزه ی پولیتزر سال 2000

۸,۸۰۰ تومان

خانه ی آلیسون


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه در سال 1931

۱۰,۰۰۰ تومان

هاروی


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه در سال 1945

۷,۵۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

رؤیای کابوس‌وار آمریکایی در نمایشنامه های یوجین اونیل

کارنامه ی «یوجین اونیل» پر از رکوردهای تاریخی است: او تنها نمایشنامه نویس آمریکایی است که «جایزه ی نوبل ادبیات» را از آن خود کرده و هم چنین، چهار بار برنده ی «جایزه ی پولیتزر» شده است.