جایزه ی دیلیس

جایزه ی دیلیس

جایزه ی دیلیس، جایزه ای ادبی است که از سال 1992 به صورت همه ساله توسط انجمن مستقل فروشندگان کتاب های معمایی ارائه شده است. این انجمن را مجموعه ای از خرده فروشان کتاب تشکیل داده که تماما یا عمدتا به کار فروش کتاب های معمایی مشغولند. این جایزه به بهترین کتاب معمایی سال از نظر اعضای این انجمن تعلق می گیرد و عنوان آن به یاد دیلیس وین، موسس اولین کتاب فروشی تخصصی آثار معمایی در آمریکا، دیلیس نام نهاده شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی دیلیس

تابستان مرگ و معجزه


برنده ی جایزه ی ادگار سال 2014

رفته، عزیزم، رفته


برنده ی جایزه ی بری سال 1999

رودخانه میستیک


برنده ی جایزه ی بری سال 2002

خانم اسمیلا و حس برف


برنده ی جایزه ی سیلور دگر سال 1994

دکستر قاتل خواب گرد


برنده ی جایزه ی دیلیس سال 2005

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر