جایزه ی تکستی

جایزه ی تکستی

جایزه ی تکستی، جایزه ای ادبی است که توسط انجمن مولفین آکادمیک به برترین کتاب های آموزشی و تحصیلی اهدا می شود. داوران این جایزه، نویسندگان بازنشسته ای هستند که در زمینه ی مربوط فعالیت می کرده اند. این جایزه از سال 1992، به صورت سالانه به کتاب هایی با موضوعات اقتصاد، ارتباطات، گونه های مختلف هنر، علوم کامپیوتر و مهندسی، علوم اجتماعی و انسانی، زبان و ادبیات، ریاضی و علوم تجربی تعلق می گیرد.

کتاب های جایزه ی تکستی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب هنر در گذر زمان
مرجعی بسیار ارزشمند.
Amazon