جایزه ی تکستی

جایزه ی تکستی

جایزه ی تکستی، جایزه ای ادبی است که توسط انجمن مولفین آکادمیک به برترین کتاب های آموزشی و تحصیلی اهدا می شود. داوران این جایزه، نویسندگان بازنشسته ای هستند که در زمینه ی مربوط فعالیت می کرده اند. این جایزه از سال 1992، به صورت سالانه به کتاب هایی با موضوعات اقتصاد، ارتباطات، گونه های مختلف هنر، علوم کامپیوتر و مهندسی، علوم اجتماعی و انسانی، زبان و ادبیات، ریاضی و علوم تجربی تعلق می گیرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی تکستی

هنر در گذر زمان


برنده ی جایزه ی تکستی سال 2001

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر