جایزه ی گرند کنیون

جایزه ی گرند کنیون

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی گرند کنیون

زندان زمان


نامزد جایزه کتاب ناشر مستقل سال 1999

کنسرت طبل های غمگین


برنده جایزه Grand Canyon Reader سال 2009

عمیق و تاریک و خطرناک


برنده جایزه گرند کنیون سال 2009

سنگ، کاغذ، قیچی


نامزد جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2020

آب چال


نامزد جایزه محیط زیست انجمن Wilderness برای ادبیات کودکان سال 2002

گوژپشت نیرومند


برنده جایزه خواننده گرند کنیون سال 1996

اژدهاسوار


برنده جایزه گرند کانیون سال 2007

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر