جایزه ی گرند کنیون

جایزه ی گرند کنیون

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی گرند کنیون

عمیق و تاریک و خطرناک


برنده جایزه گرند کنیون سال 2009

آب چال


نامزد جایزه محیط زیست انجمن Wilderness برای ادبیات کودکان سال 2002

کنسرت طبل های غمگین


برنده جایزه Grand Canyon Reader سال 2009

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر