جایزه ی دیوید کوهن

جایزه ی دیوید کوهن

جایزه ادبی دیوید کوهن (David Cohen Prize) هر دو سال به نویسنده رمان ، شعر و یا نمایشنامه نوشته شده به زبان انگلیسی تعلق می گیرد . این جایزه توسط بنیاد دیوید کوهن در انگلستان پشتیبانی و اداره می گردد .

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی دیوید کوهن

درک یک پایان


برنده ی جایزه ی من بوکر سال ۲۰۱۱

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر