جایزه ی والتر اسکات

جایزه ی والتر اسکات

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی والتر اسکات

نقشی در مه


نامزد جایزه «بوکر» سال 2012

آخرین نقاشی سارا دفس


برنده ی جایزه صنعت کتاب استرالیا 2017

بر کرانه کنعان


برنده جایزه «والتر اسکات» سال 2012

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر