جایزه رمان اول بوک بروز

جایزه رمان اول بوک بروز

جوایز بوک بروز، جوایزی ادبی هستند که از سال 2000، به صورت همه ساله توسط اعضا و مخاطبین وبسایت مطرح و معتبر معرفی کتاب، بوک بروز، به بهترین کتاب های منتشر شده در هر سال تعلق می گیرند. این مجله ی اینترنتی، به صورت مستقل از ناشرین عمل کرده و انتخاب برندگان جوایز از اولین تا آخرین مراحل، بر عهده ی مخاطبین و دوست داران کتاب است.

کتاب های جایزه رمان اول بوک بروز
معرفی چند اثر
مردی به نام اوه
داستانی بسیار به یاد ماندنی.
San Diego Union Tribune