جایزه ی یومیوری

جایزه ی یومیوری

جایزه ی ادبیات یومیوری (Yomiuri Prize)، جایزه ای ادبی در ژاپن است که در سال 1949 توسط کمپانی یومیوری شینبون بنا نهاده شد و هدف آن، شکل دادن ملت با فرهنگی استوار ذکر شده است. به برنده ی این جایزه، دو میلیون ین ژاپن و یک یادبود سنگی اهدا می شود.

کتاب های جایزه ی یومیوری
معرفی چند اثر
معرفی کتاب زن در ریگ روان
غیرمعمول، اعتیادآور.... فوق العاده جذاب و مهیج.... آبه ادیبی صاحب سبک است.
David Mitchell