جایزه ی یومیوری

جایزه ی یومیوری

جایزه ی ادبیات یومیوری (Yomiuri Prize)، جایزه ای ادبی در ژاپن است که در سال 1949 توسط کمپانی یومیوری شینبون بنا نهاده شد و هدف آن، شکل دادن ملت با فرهنگی استوار ذکر شده است. به برنده ی این جایزه، دو میلیون ین ژاپن و یک یادبود سنگی اهدا می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی یومیوری

خدمتکار و پروفسور


برنده ی جایزه ی یومیوری سال 2003

زن در ریگ روان


برنده جایزه یومیوری سال 1962

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

کتاب «زن در ریگ روان»: حکایت مخمصه ی انسان

رمان جذاب و عجیب کوبو آبه، کتاب «زن در ریگ روان»، که داستان مردی است که در گودالی شنی زندانی شده، تمثیلی از نفرین است یا رستگاری؟