جایزه ی آلف

جایزه ی آلف

جایزه ی آلف (prix ALEF)، جایزه ای ادبی است که در سال 2000، توسط اعضای مجموعه کتابخانه های آلف در فرانسه بنیان گذاشته شد. هدف از برگزاری چنین جایزه ای، ترویج و مورد توجه قرار دادن کتاب هایی است که با مسائل اخلاقی و معنوی مورد نظر کتاب فروشی های تحت حمایت این مجموعه مطابقت دارند.

کتاب های جایزه ی آلف

ملت عشق


برنده ی جایزه ی آلف برای بهترین اثر خارجی

بیشتر بخوانید

الیف شافاک، نویسنده «ملت عشق» صدای خاموشی را می شنود

خالق «ملت عشق»، استاد پرسیدن سؤالاتی است که مخاطب را عمیقاً به فکر فرو می برند.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ملت عشق
کتابی مسحورکننده و خردمندانه.
Associated Press