جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

جایزه ی ملی بهترین کتاب کودک بریتانیا، جایزه ی ادبی انگلیسی است که همه ساله به عنوان بخشی از جوایز ادبی گالاکسی داده می شود. این جایزه در سال 1996 بنیان گذاری و جایگزین بخش های بهترین کتاب مصور و بهترین نویسنده ی کودک شد. جایزه ی ملی بهترین کتاب کودک بریتانیا که سابقا تحت حمایت انجمن رد هاوس بود، اکنون توسط W. H. Smith حمایت مالی می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

ماجرای عجیب سگی در شب


جایزه کامن ولث برای کتاب اول سال

هری پاتر و شاهزاده دورگه 1


برنده جایزه ی ملی کتاب انگلستان سال 2006

هیولایی صدا می زند


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا سال 2011

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.