جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

جایزه ی ملی بهترین کتاب کودک بریتانیا، جایزه ی ادبی انگلیسی است که همه ساله به عنوان بخشی از جوایز ادبی گالاکسی داده می شود. این جایزه در سال 1996 بنیان گذاری و جایگزین بخش های بهترین کتاب مصور و بهترین نویسنده ی کودک شد. جایزه ی ملی بهترین کتاب کودک بریتانیا که سابقا تحت حمایت انجمن رد هاوس بود، اکنون توسط W. H. Smith حمایت مالی می شود.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا

هیولایی صدا می زند


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا سال 2011

معرفی چند اثر
معرفی کتاب هیولایی صدا می زند
خردمندانه، با طنزی تاریک و شجاعانه.
New York Times