جایزه بهترین کتاب کودک بریتانیا

جایزه بهترین کتاب کودک بریتانیا

کتاب های جایزه بهترین کتاب کودک بریتانیا
کتاب هیولایی صدا می زند

برنده ی جایزه ی بهترین کتاب کودک بریتانیا سال 2011

معرفی چند اثر
هیولایی صدا می زند
خردمندانه، با طنزی تاریک و شجاعانه.
New York Times