جایزه ی دانش آموزان مین

جایزه ی مین، جایزه ای ادبی است که به طور مشترک، توسط انجمن کتاب خانه های مین، انجمن کتاب خانه های مدرسه های مین و شورای ادبی مین برگزار می شود. برنده ی این جایزه با رأی دانش آموزان پایه ی چهارم تا پایه ی هشتم و از میان لیستی انتخاب می شود که توسط کمیته ی داوران تهیه شده است. هر مخاطب علاقه مندی[از قبیل دانش آموزان، معلمان، والدین، کتاب خانه داران و ...]می تواند نقد و بررسی کتاب موردعلاقه اش را به کمیته ی داوران تقدیم کند.

کتاب های جایزه ی دانش آموزان مین

کتاب اعجوبه


برنده ی جایزه ی مارک تواین سال 2015

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اعجوبه
خوش ساخت، گیرا، و بسیار خواندنی.
Entertainment Weekly