جایزه ی دانش آموزان مین

جایزه ی دانش آموزان مین

جایزه ی مین، جایزه ای ادبی است که به طور مشترک، توسط انجمن کتاب خانه های مین، انجمن کتاب خانه های مدرسه های مین و شورای ادبی مین برگزار می شود. برنده ی این جایزه با رأی دانش آموزان پایه ی چهارم تا پایه ی هشتم و از میان لیستی انتخاب می شود که توسط کمیته ی داوران تهیه شده است. هر مخاطب علاقه مندی[از قبیل دانش آموزان، معلمان، والدین، کتاب خانه داران و ...]می تواند نقد و بررسی کتاب موردعلاقه اش را به کمیته ی داوران تقدیم کند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی دانش آموزان مین
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزش زبان
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.