جایزه ی دانش آموزان مین

جایزه ی دانش آموزان مین

جایزه ی مین، جایزه ای ادبی است که به طور مشترک، توسط انجمن کتاب خانه های مین، انجمن کتاب خانه های مدرسه های مین و شورای ادبی مین برگزار می شود. برنده ی این جایزه با رأی دانش آموزان پایه ی چهارم تا پایه ی هشتم و از میان لیستی انتخاب می شود که توسط کمیته ی داوران تهیه شده است. هر مخاطب علاقه مندی[از قبیل دانش آموزان، معلمان، والدین، کتاب خانه داران و ...]می تواند نقد و بررسی کتاب موردعلاقه اش را به کمیته ی داوران تقدیم کند.

کتاب های جایزه ی دانش آموزان مین

شگفتی


برنده ی جایزه ی مارک تواین سال 2015

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب شگفتی
خوش ساخت، گیرا، و بسیار خواندنی.
Entertainment Weekly