جایزه ی نستله بوک

جایزه ی نستله بوک

جایزه ی نستله بوک، مجموعه ای از جوایز ادبی است که همه ساله به کتاب های بریتانیایی مربوط به ادبیات نوجوان و از سال 1985 تا 2007 اهدا می شد. این جایزه توسط موسسه ی خیریه و مستقل بوک تراست، با هدف ترویج کتاب و کتاب خوانی در بریتانیا، اداره و توسط شرکت نستله حمایت می شد. این جایزه، یکی از معتبرترین و مهم ترین جوایز ادبیات کودک و نوجوان بوده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی نستله بوک

اتولین و گربه ی زرد 1


برنده جایزه کتاب کودک Red House سال 2008

آن موش مزاحم


برنده جایزه کتاب نستله اسمارتیز سال 2002

آتش خوارها


برنده جایزه ادبی کاستا سال 2003

گربه بلیتس


برنده ی جایزه ی نستله بوک سال 1989

مترسک و خدمتکارش


برنده ی جایزه ی نستله بوک سال 2005

مخفیگاه دزدها


برنده جایزه کتاب کودکان نستله

چگونه اژدهای خود را تربیت کنید-جلد اول


برنده جایزه کتاب Nestlé Smarties سال 2006

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.