جایزه ی هارپر لی

جایزه ی هارپر لی

جایزه ی هارپر لی، جایزه ای ادبی است که همه ساله به اثری داستانی تعلق می گیرد که نقش وکلا در جامعه و قدرت تغییر دادن شرایط توسط آن ها را به بهترین شکل به تصویر کشیده باشد. آثار شرکت کننده در این رقابت باید در ژانر کتاب داستانی باشند و در کتاب فروشی ها و مارکت های آنلاین معتبر در اختیار مخاطبین باشند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی هارپر لی

اعتراف


برنده ی جایزه ی هارپر لی سال 2011

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

جان گریشام، نویسنده ای که با پایداری از فرش به عرش رسید

تنها کسی که از شخصیت های خلق شده توسط جان گریشام از ثبات قدم بیشتری برخوردار است، خودِ جان گریشام است.