جایزه ی هارپر لی

جایزه ی هارپر لی

جایزه ی هارپر لی، جایزه ای ادبی است که همه ساله به اثری داستانی تعلق می گیرد که نقش وکلا در جامعه و قدرت تغییر دادن شرایط توسط آن ها را به بهترین شکل به تصویر کشیده باشد. آثار شرکت کننده در این رقابت باید در ژانر کتاب داستانی باشند و در کتاب فروشی ها و مارکت های آنلاین معتبر در اختیار مخاطبین باشند.

کتاب های جایزه ی هارپر لی

اعتراف


برنده ی جایزه ی هارپر لی سال 2011

بیشتر بخوانید

جان گریشام، نویسنده ای که با پایداری از فرش به عرش رسید

تنها کسی که از شخصیت های خلق شده توسط جان گریشام از ثبات قدم بیشتری برخوردار است، خودِ جان گریشام است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اعتراف
داستانی پرتعلیق و باشکوه.
Washington Post