جایزه رد هاوس

جایزه رد هاوس

جوایز رد هاوس، جوایزی ادبی هستند که همه ساله به کتاب های کودک برتر منتشر شده در انگلستان تعلق می گیرند. یک نویسنده و یک کتاب در سه بخش کودکان خردسال، مخاطبین جوان و مخاطبین بزرگسال، برنده ی این جوایز می شوند. لیست برندگان، تماما توسط کودکان انتخاب می شود که در میان جوایز ادبی انگلستان، منحصر به فرد است.

کتاب های جایزه رد هاوس
معرفی چند اثر
گام به گام با آقای گام
کتابی که کودکان حتما باید بخوانند.
Children's Literature