جایزه ی کتاب کودک رد هاوس

جایزه ی کتاب کودک رد هاوس

جوایز رد هاوس، جوایزی ادبی هستند که همه ساله به کتاب های کودک برتر منتشر شده در انگلستان تعلق می گیرند. یک نویسنده و یک کتاب در سه بخش کودکان خردسال، مخاطبین جوان و مخاطبین بزرگسال، برنده ی این جوایز می شوند. لیست برندگان، تماما توسط کودکان انتخاب می شود که در میان جوایز ادبی انگلستان، منحصر به فرد است.

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.