جایزه ی بهترین خودزندگی نامه ی گودریدز

جایزه ی بهترین خودزندگی نامه ی گودریدز

جایزه ی بهترین خودزندگی نامه ی گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب، «گودریدز» به نویسنده ی برترین کتاب خودزندگی نامه ی سال داده می شود. لازم به ذکر است که این جایزه، بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

کتاب های جایزه ی بهترین خودزندگی نامه ی گودریدز
معرفی چند اثر
معرفی کتاب آن هنگام که نفس هوا می شود
شرح حالی الهام بخش و فوق العاده فکر شده.
Barnes & Noble