جایزه ی کتاب انیسفیلد-ولف

جایزه ی کتاب انیسفیلد-ولف

جایزه ی کتاب انیسفیلد-ولف، جایزه ای ادبی و آمریکایی است که به آثاری تعلق می گیرد که نقش بسزایی در درک صحیح مسائل مربوط به نژادپرستی و همچنین در نکوداشت فرهنگ های گوناگون نوع بشر ایفا کرده باشند. این جایزه توسط شاعری اهل کلیولند به نام ادیث انیسفیلد ولف در سال 1935 بنیان نهاده شد.

کتاب های جایزه ی کتاب انیسفیلد-ولف

رنگ آب


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رنگ آب
تأملی به یاد ماندنی بر نژاد و هویت.
Goodreads