جایزه ی دیوید گمل

جایزه ی دیوید گمل

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی دیوید گمل

ساحران باروت 1


برنده جایزه دیوید گمل برای داستان فانتزی سال 2014

اخگری در خاکستر


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

شمشیرهای امپراتور


برنده حجایزه دیوید گمل سال2015

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر