جایزه ی انجمن نویسندگان کانادا

جایزه ی انجمن نویسندگان کانادا

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی انجمن نویسندگان کانادا

برادران سیسترز


برنده ی جایزه ی راجرز رایترز تراست 2011

معیوب ها


نامزد جایزه Scotiabank Giller سال 2010

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر