جایزه ی هانس فالادا

جایزه ی هانس فالادا

جایزه ی هانس فالادا (hans fallada)، جایزه ای ادبی و آلمانی است که از سال 1981، هر دو سال یک بار به نویسندگان جوان و آلمانی زبان تعلق گرفته است. لازم به ذکر است که هانس فالادا، نویسنده ی شهیر آلمان در قرن بیستم بوده است که به ذکر مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه ی خود در داستان هایش شهرت دارد. مبلغ در نظر گرفته شده برای برنده ی این جایزه، 10.000 یورو بوده و در صورتی که دو نویسنده، جایزه را تصاحب کنند، این مبلغ بین آن ها تقسیم خواهد شد.

کتاب های جایزه ی هانس فالادا

کتابخوان


برنده ی جایزه ی هانس فالادا سال 1998

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کتابخوان
رمانی زیبا، نفس گیر و درنهایت، با چالش های اخلاقی.
Los Angeles Times