جایزه ی هانس فالادا

جایزه ی هانس فالادا

جایزه ی هانس فالادا (hans fallada)، جایزه ای ادبی و آلمانی است که از سال 1981، هر دو سال یک بار به نویسندگان جوان و آلمانی زبان تعلق گرفته است. لازم به ذکر است که هانس فالادا، نویسنده ی شهیر آلمان در قرن بیستم بوده است که به ذکر مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه ی خود در داستان هایش شهرت دارد. مبلغ در نظر گرفته شده برای برنده ی این جایزه، 10.000 یورو بوده و در صورتی که دو نویسنده، جایزه را تصاحب کنند، این مبلغ بین آن ها تقسیم خواهد شد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی هانس فالادا

کتابخوان


برنده ی جایزه ی هانس فالادا سال 1998

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر