جایزه WH Smith

جایزه WH Smith

جایزه ی WH Smith، جایزه ای ادبی و انگلیسی است که در سال 1959، به منظور تشویق و جلب توجه بین المللی به نویسندگان بریتانیایی به وجود امده است. این جایزه علاوه بر همه ی شهروندان بریتانیا، به آثار ترجمه شده ی خارجی و آثار نویسندگان آمریکایی نیز تعلق می گیرد. سال 2005، آخرین سال اهدای این جایزه بود.

کتاب های جایزه WH Smith
کتاب هری پاتر

این عنوان، یک مجموعه ی هفت جلدی است که به فارسی در 12 جلد منتشر شده است.

معرفی چند اثر
تا پای مرگ
با تعلیقی طوفانی.
Kirkus Reviews