جایزه بهترین داستان گاردین

جایزه بهترین داستان گاردین

جایزه ی بهترین داستان گاردین (Guardian Prize) ، جایزه ای ادبی بود که در سال 1965 توسط روزنامه ی گاردین بنیان گذاری شد و هرساله به کتابی داستانی اثر نویسنده ای بریتانیایی یا عضو کامن ولث (اتحادیه ی کشورهای مشترک-المنافع) و انتشار یافته در بریتانیا اهدا می شده است. در سال 1999، روزنامه ی گاردین این جایزه را به جایزه ی کتاب اول گاردین تغییر داد که شامل ادبیات داستانی و غیرداستانی می شود و فقط اثر اول هر نویسنده را در نظر می گیرد.

کتاب های جایزه بهترین داستان گاردین
کتاب امپراتوری خورشید

برنده جایزه بهترین داستان گاردین سال 1984

معرفی چند اثر
امپراتوری خورشید
رمانی برجسته...یک داستان ماجراجویانه ی کلاسیک.
New York Times