کتاب بیگانه

The Stranger
 • 5 % تخفیف
  70,000 | 66,500 تومان
 • موجود
 • انتشارات: ماهی ماهی
  نویسنده:
کد کتاب : 3124
مترجم :
شابک : 9789649971599
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 39
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
 • 5 % تخفیف
  97,500 | 92,625 تومان
 • موجود
 • انتشارات: نگاه نگاه
  نویسنده:
کد کتاب : 200
مترجم :

شابک : 978-964-351-004-6
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 152
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 26
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
 • 10 % تخفیف
  89,500 | 80,550 تومان
 • موجود
 • انتشارات: مرکز مرکز
  نویسنده:
کد کتاب : 3133
مترجم :
شابک : 9789643059149
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 176
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 45
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 3118
مترجم :
شابک : 9789644531101
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 120
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 9
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 3129
مترجم :
شابک : 9786001760990
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 176
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 94
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
 • 15 % تخفیف
  96,000 | 81,600 تومان
 • موجود
 • انتشارات: هرمس هرمس
  نویسنده:
کد کتاب : 36769
مترجم :
شابک : 978-9643635633
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 13
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 106066
مترجم : رزا گیلکی
شابک : 978-6007399590
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 142
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 13593
مترجم :
شابک : 978-9643747992
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 117
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 43009
مترجم : سمیرا غریبی
شابک : 978-9649027067
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 120
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 105487
مترجم :
شابک : 978-6225497009
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 144
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 23 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 108802
مترجم : ولی اله صفرزاده
شابک : ‏‫‭978-6229266700
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 136
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 111787
مترجم :
شابک : 978-6229703502
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 123
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 114073
مترجم :
شابک : 978-6009704392
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 152
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 22 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 26405
مترجم :

شابک : 978-6001216527
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 145
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 10
زودترین زمان ارسال : 23 آذر

بیگانه
The Stranger
 • 25 % تخفیف
  99,000 | 74,250 تومان
 • موجود
 • انتشارات: گیوا گیوا
  نویسنده:
کد کتاب : 52770
مترجم :
شابک : 978-6004515962
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 23 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 127176
مترجم :
شابک : 978-6226028974
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 154
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 23 آذر

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 85766
مترجم :
شابک : 978-6220110224
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 9
زودترین زمان ارسال : ---

بیگانه (پالتویی)
The Stranger
 • 45,000 تومان
 • تمام شد ، اما میاریمش 😏
 • انتشارات: نگاه نگاه
  نویسنده:
کد کتاب : 46832
مترجم :

شابک : 978-6222671310
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 202
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 3131
مترجم :
شابک : 978-9644480577
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 144
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 15
زودترین زمان ارسال : ---

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 53415
مترجم :
شابک : 978-9646917590
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 100
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

بیگانه
The Stranger
 • 78,000 تومان
 • تمام شد ، اما میاریمش 😏
 • انتشارات: آتیسا آتیسا
  نویسنده:
کد کتاب : 92317
مترجم :
شابک : 978-6008951803
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 136
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 3214
مترجم :

شابک : 9789640016558
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : ---

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 38372
مترجم :
شابک : 978-9641720690
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 134
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

بیگانه
The Stranger
کد کتاب : 3128
مترجم :

شابک : 9786005461756
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1942
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب بیگانه اثر آلبر کامو

کتاب بیگانه، اثر نویسنده ی فرانسوی، آلبر کامو بوده و در سال 1942 انتشار یافته است. از پس زمینه و جان مایه ی رمان بیگانه ، اغلب به عنوان مثالی از فلسفه ی ابزورد و هستی گرایانه ی کامو یاد شده است؛ گرچه خود او، اگزیستانسیال بودن این اثر را رد کرده است. شخصیت اصلی کتاب، یک مرد فرانسوی/الجزایری بی تفاوت به نام مورسو است که با عباراتی چون «شهروند رام شده ی فرانسه در آفریقای شمالی» و «مرد مدیترانه ای» توصیف شده است؛ هرچند مورسو به ندرت از فرهنگ سنتی مدیترانه بویی برده و در آن سهیم می شود. او در مراسم خاک سپاری مادرش حضور می یابد و چند روز بعد، مردی عرب را که درگیر تنازعی با یکی از دوستانش بوده، در الجزیره ی تحت اشغال فرانسوی ها به قتل می رساند. مورسو محاکمه و به اعدام محکوم می شود. داستان به دو بخش قبل و بعد از قتل تقسیم شده و به صورت اول شخص، توسط شخصیت اصلی روایت می شود. کتاب بیگانه، چهار بار به زبان انگلیسی و همچنین به زبان های متعدد دیگری ترجمه شده و یکی از برترین آثار کلاسیک قرن بیستم به حساب می آید. روزنامه ی لوموند فرانسه، رمان بیگانه را در در رتبه ی نخست صد کتاب برتر قرن قرار داده است.

کتاب بیگانه


ویژگی های کتاب بیگانه

جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1957

فیلمی با همین عنوان، بر اساس این کتاب و به کارگردانی لوچینو ویسکونتی پوینزو در سال 1967 ساخته شده است

آلبر کامو
آلبر کامو، زاده ی ۷ نوامبر ۱۹۱۳ و درگذشته ی ۴ ژانویه ۱۹۶۰، نویسنده، فیلسوف و روزنامه نگار فرانسوی بود. او یکی از نویسندگان بزرگ قرن بیستم و خالق کتاب مشهور بیگانه است.پدرش «لوسین کامو» فرانسوی فقیری بود که در الجزیره برزگری می کرد و در آنجا با زن خدمتکاری که اهل اسپانیا بود ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام های لوسین (هم نام پدر) و آلبر شد. کودکی کامو در یک زندگی فقیرانه ی طبقه ی کارگری سپری شد. او در تعطیلات تابستانی در برابر دریافت دستمزدی اندک در مغازه ها کار می کرد؛ سپس به آموختن انگلیسی ...
نکوداشت های کتاب بیگانه
An influential cultural event.
یک رویداد فرهنگی تأثیرگذار.
Library Journal Library Journal

Camus's masterpiece.
شاهکار کامو.
Guardian Guardian

One of the most widely read novels of the 20th century.
یکی از پرمخاطب ترین رمان های قرن بیستم.
Amazon Amazon

قسمت هایی از کتاب بیگانه (لذت متن)
پس از لحظه ای سکوت زیر لب زمزمه کرد که من آدم عجیبی هستم و او بدون شک مرا دوست دارد، اما شاید روزی به همین دلیل از من متنفر شود.

در ابتدا سخت ترین چیز، این بود که افکار آدم های آزاد را داشتم؛ دلم می خواست دریا بروم، کم کم افکار زندانی ها را پیدا کردم؛ به حیاط رفتن یا ملاقات با وکیل فکر می کردم.

همه می دانند که زندگی به رنج زیستن نمی ارزد. همه محکوم به مرگ اند، دیر یا زود.