ادبیات کلاسیک

ادبیات کلاسیک

این نوع ادبیات موافق عقل و استدلال و منطق است. و همیشه خیل در آن محدود است . همچنین معتدل و میانه رو است. این نوع ادبیات ساده، زیبا و روان است و دارای قهرمان غیرعادی نیست بلکه افراد برجسته و نماینده یک گروه در آن قرار دارد. قانون وحدت سه گانه (وحدت موضوع، وحدت زمان و وحدت مکان) از اصول فراموش نشدنی متون کلاسیک است. درمتون کلاسیک خواننده معمولا با روند تعادل اولیه- عدم تعادل- رخداد و سپس تعادل ثانویه روبه رو است. نظرگاه متون کلاسیک معمولا دانای کل است و این نوع متون به مسائل و همه امور جنبهٔ قطعیت می بخشند. دانای کل خدای متن است و هرچه او می گوید واقعییت مطلق شمرده می شود. در متون کلاسیک با پایان بسته و خوش و همچنین توجه به بیان حوادث و اتفاقات بیرونی بر بیان دغدغه های درونی و فردی ارجحیت دارد.

کتاب های ادبیات کلاسیک

کتاب اسطوره سیزیف


آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال ۱۹۵۷

کتاب مرد اول


آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1957

کتاب هندرسون شاه باران


سال بلو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1976

کتاب زن های عاشق


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب م‍ام‍ور س‍ری


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب لطیف است شب


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب آتش کم فروغ


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب نوسترومو


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب خ‍ان‍ه زاد


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب روش‍ن‍ائ‍ی م‍اه اوت


ویلیام فاکنر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1949

کتاب ملاقات در سامرا


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب م‍ش‍ت‍ی غ‍ب‍ار


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب عصر بی گناهی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اسطوره سیزیف
یکی از تأثیرگذارترین آثار قرن بیستم.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مرد اول
مرد اول، صادقانه ترین کتابی است که کامو نوشته است.
New Yorker
معرفی کتاب هندرسون شاه باران
این اثر، همچون آتشی در جنگل، درخشان و سوزان است.
San Francisco Examiner
معرفی کتاب نوسترومو
رمانی بسیار مهم از نظر سیاسی و روانشناسانه در ادبیات مدرن.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مرگ به سراغ اسقف اعظم می آید
کتابی خارق العاده و اثری کم نظیر در ادبیات.
New York Times
معرفی کتاب خ‍ان‍ه زاد
رمان رایت، واقعی، عریان و به شکل بی رحمانه ای صادقانه است.
Publishers Weekly
معرفی کتاب روش‍ن‍ائ‍ی م‍اه اوت
کتابی که جایگاه ویلیام فاکنر را در ردیف اول داستان نویسان آمریکا به تثبیت می رساند.
New York Times
معرفی کتاب م‍ش‍ت‍ی غ‍ب‍ار
سبک نگارش وو، طوفانی و برنده است... این اثر از هر نظر، هجویه ای فوق العاده است.
Chicago Daily News
معرفی کتاب لطیف است شب
زندگی در دستان توانای فیتزجرالد، همانند بهشتی واقع گرایانه تصویر می شود.
Independent
معرفی کتاب آتش کم فروغ
این اثر به عنوان موفقیتی ادبی، از تمامی کارهایی که ناباکوف انجام داده، پیشی می گیرد.
Atlantic Monthly