ادبیات کلاسیک

ادبیات کلاسیک

این نوع ادبیات موافق عقل و استدلال و منطق است. و همیشه خیل در آن محدود است . همچنین معتدل و میانه رو است. این نوع ادبیات ساده، زیبا و روان است و دارای قهرمان غیرعادی نیست بلکه افراد برجسته و نماینده یک گروه در آن قرار دارد.

قانون وحدت سه گانه (وحدت موضوع، وحدت زمان و وحدت مکان) از اصول فراموش نشدنی متون کلاسیک است. درمتون کلاسیک خواننده معمولا با روند تعادل اولیه- عدم تعادل- رخداد و سپس تعادل ثانویه روبه رو است. نظرگاه متون کلاسیک معمولا دانای کل است و این نوع متون به مسائل و همه امور جنبهٔ قطعیت می بخشند.

دانای کل خدای متن است و هرچه او می گوید واقعییت مطلق شمرده می شود. در متون کلاسیک با پایان بسته و خوش و همچنین توجه به بیان حوادث و اتفاقات بیرونی بر بیان دغدغه های درونی و فردی ارجحیت دارد.

کتاب های ادبیات کلاسیک
کتاب در کمال خونسردی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پرتقال کوکی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خم رودخانه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب گذری به هند

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تبصره 22

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب ینگه دنیا 1919

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پیرامون اسارت بشری

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پایان رابطه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب شاهین مالت

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب مدار راس السرطان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب زیر کوه آتشفشان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب سه مرد در یک قایق

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب باد در درختان بید

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب سی و نه پله

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب نشانه چهار

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
گذری به هند
در زمره ی بهترین رمان های قرن بیستم.
Barnes & Noble
تبصره 22
بسیار طنزآمیز و به شکل عجیبی تأثیرگذار. اثری کاملا بدیع.
Barnes & Noble
ینگه دنیا 1919
اثری نوین و انقلابی از نظر مفهوم، تکنیک و ماندگاری تأثیر.
Guardian
مدار راس السرطان
رویدادی مهم در تاریخ آثار مدرن.
Samuel Beckett
زیر کوه آتشفشان
یکی از ده رمان مهم خلق شده در قرن بیستم.
Los Angeles Times
شاهین مالت
شاهین مالت، نه تنها بهترین رمانی است که تا به حال خوانده ایم، بلکه رمانی فوق العاده خوش ساخت است.
Times Literary Supplement
پیرامون اسارت بشری
موآم دارای استعداد کم نظیری در داستان سرایی است.
Sunday Times
پایان رابطه
این اثر از ابتدا تا انتها، نمایش بی نقص مهارت و تسلط، و ارائه ی شگفت انگیز و جسورانه ی افکار است.
New Yorker
بهار زندگی دوشیزه جین برودی
موجز و تلخ و شیرین، شاهکاری در ادبیات روایی.
Guardian
خیابان نیوگراب
ما از هیچ رمان دیگری تا این حد، درباره ی زندگی روزمره و واقعی در لندن اواخر قرن نوزده نیاموخته ایم.
Times