خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی مترجم و ویراستار آثار فلسفی ست. او صدوبیست عنوان کتاب ترجمه کرده و ویراستاری بیش از نود کتاب را انجام داده است. از ترجمه های او می توان به مجموعه کتابهای نسل قلم، فلسفهٔ غرب، یادداشتهای یک دیوانه ودیالکتیک تنهایی اشاره کرد.خشایار دیهیمی سال ۱۳۳۴ در تبریز به دنیا آمد. خود وی می گوید از کودکی به کتاب علاقه داشته و حتی خواندن و نوشتن را قبل از مدرسه رفتن فرا گرفته است. وی دارای مدرک مهندسی شیمی است.او در سال ۱۳۵۸ با نشریه جنبش متعلق به علی اصغر حاج سیدجوادی همکاری کرد. دیهیمی در سال ۱۳۶۵ در انتشارات انقلاب اسلامی مشغول به کار شد و مسوول ویرایش کتاب «تاریخ تمدن» بود. پس از آن در انتشار نشریه نگاه نو با محمدتقی بانکی و علی میرزایی به عنوان دبیر شورای نویسندگان همکاری کرد. اگر چه به علت اختلاف با بانکی پس از ۵ شماره از دبیری شورای نویسندگان کنار رفت ولی با با نوشتن و ترجمه کردن به همکاری با نگاه نو ادامه داد.دیهیمی سابقهٔ تدریس در موسسه رخداد تازه و موسسه پرسش را نیز داراست. مجموعهٔ «تجربه و هنر زندگی» به سرپرستی این مترجم در نشر گمان در حال ترجمه است.

کتاب های خشایار دیهیمی

جان استیوارت میل


فلسفه ی کی یرکگور


تاریخچه خوشبختی


شهر فرنگ اروپا


تسخیر شدگان


صالحان


یادداشت ها


تاریخ فلسفه سیاسی (2)


فلسفه تنهایی


اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)


تاریخ فلسفه سیاسی (3)


تاریخ فلسفه سیاسی (1)


گفت و گو با مرگ


سوء تفاهم


بیچارگان


روح پراگ


یادداشت های یک دیوانه


بیگانه


فریدریش نیچه


فلسفه ی سیاسی آیزایا برلین


فلسفۀ سیاسی هانا آرنت


فلسفۀ سیاسی فون هایک


فلسفۀ رالز


نظریه نظم خودانگیخته


فلسفه ی جان استیوارت میل


فلسفهٔ کامو


فلسفه ی داستایفسکی


مارکسیست ها


بخشودن


فلسفه ترس


ژان ژاک روسو


فلسفۀ هابز


سورن کی یرکگور


دی. ایچ. لارنس


سوفیا پتروونا


فلسفه ی قاره ای


فلسفه سیاسی


دروغ / اراده آزاد


دیالکتیک تنهایی


هرمان ملویل


کالسکه


فلسفه سیاسی هانا آرنت