خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی مترجم و ویراستار آثار فلسفی ست. او صدوبیست عنوان کتاب ترجمه کرده و ویراستاری بیش از نود کتاب را انجام داده است. از ترجمه های او می توان به مجموعه کتابهای نسل قلم، فلسفهٔ غرب، یادداشتهای یک دیوانه ودیالکتیک تنهایی اشاره کرد.خشایار دیهیمی سال ۱۳۳۴ در تبریز به دنیا آمد. خود وی می گوید از کودکی به کتاب علاقه داشته و حتی خواندن و نوشتن را قبل از مدرسه رفتن فرا گرفته است. وی دارای مدرک مهندسی شیمی است.او در سال ۱۳۵۸ با نشریه جنبش متعلق به علی اصغر حاج سیدجوادی همکاری کرد. دیهیمی در سال ۱۳۶۵ در انتشارات انقلاب اسلامی مشغول به کار شد و مسوول ویرایش کتاب «تاریخ تمدن» بود. پس از آن در انتشار نشریه نگاه نو با محمدتقی بانکی و علی میرزایی به عنوان دبیر شورای نویسندگان همکاری کرد. اگر چه به علت اختلاف با بانکی پس از ۵ شماره از دبیری شورای نویسندگان کنار رفت ولی با با نوشتن و ترجمه کردن به همکاری با نگاه نو ادامه داد.دیهیمی سابقهٔ تدریس در موسسه رخداد تازه و موسسه پرسش را نیز داراست. مجموعهٔ «تجربه و هنر زندگی» به سرپرستی این مترجم در نشر گمان در حال ترجمه است.

کتاب های خشایار دیهیمی

سوفیا پتروونا


داستایفسکی: جدال شک و ایمان


بخشودن


تاریخ فلسفه سیاسی (1)


فلسفه تنهایی


سوء تفاهم


بیچارگان


بیگانه


جان استیوارت میل


فلسفه ی کی یرکگور


تاریخچه خوشبختی


فیلسوفان سیاسی قرن بیستم


شهر فرنگ اروپا


تسخیر شدگان


صالحان


یادداشت ها


دروغ / اراده آزاد


اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)


تاریخ فلسفه سیاسی (3)


تاریخ فلسفه سیاسی (2)


گفت و گو با مرگ


فلسفه ترس


روح پراگ


یادداشت های یک دیوانه


فریدریش نیچه


فلسفه ی سیاسی آیزایا برلین


فلسفۀ سیاسی فون هایک


فلسفۀ رالز


نظریه نظم خودانگیخته


فلسفه ی جان استیوارت میل


فلسفهٔ کامو


فلسفه ی داستایفسکی


مارکسیست ها


ژان ژاک روسو


فلسفۀ هابز


دانشنامه جنگ و صلح (۱)


سورن کی یرکگور


دی. ایچ. لارنس


فلسفه ی قاره ای


فلسفه سیاسی


دیالکتیک تنهایی


هرمان ملویل


کالسکه


فلسفه سیاسی هانا آرنت