خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی مترجم و ویراستار آثار فلسفی ست. او صدوبیست عنوان کتاب ترجمه کرده و ویراستاری بیش از نود کتاب را انجام داده است. از ترجمه های او می توان به مجموعه کتابهای نسل قلم، فلسفهٔ غرب، یادداشتهای یک دیوانه ودیالکتیک تنهایی اشاره کرد.خشایار دیهیمی سال ۱۳۳۴ در تبریز به دنیا آمد. خود وی می گوید از کودکی به کتاب علاقه داشته و حتی خواندن و نوشتن را قبل از مدرسه رفتن فرا گرفته است. وی دارای مدرک مهندسی شیمی است.او در سال ۱۳۵۸ با نشریه جنبش متعلق به علی اصغر حاج سیدجوادی همکاری کرد. دیهیمی در سال ۱۳۶۵ در انتشارات انقلاب اسلامی مشغول به کار شد و مسوول ویرایش کتاب «تاریخ تمدن» بود. پس از آن در انتشار نشریه نگاه نو با محمدتقی بانکی و علی میرزایی به عنوان دبیر شورای نویسندگان همکاری کرد. اگر چه به علت اختلاف با بانکی پس از ۵ شماره از دبیری شورای نویسندگان کنار رفت ولی با با نوشتن و ترجمه کردن به همکاری با نگاه نو ادامه داد.دیهیمی سابقهٔ تدریس در موسسه رخداد تازه و موسسه پرسش را نیز داراست. مجموعهٔ «تجربه و هنر زندگی» به سرپرستی این مترجم در نشر گمان در حال ترجمه است.

کتاب های خشایار دیهیمی

تاریخچه خوشبختی


اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)


تاریخ فلسفه سیاسی (2)


فلسفه تنهایی


سوء تفاهم


روح پراگ


بیگانه


فلسفه ی سیاسی آیزایا برلین


فلسفۀ سیاسی هانا آرنت


فلسفۀ سیاسی فون هایک


نظریه نظم خودانگیخته


فلسفه ی داستایفسکی


مارکسیست ها


شهر فرنگ اروپا


تسخیر شدگان


صالحان


یادداشت ها


بخشودن


تاریخ فلسفه سیاسی (3)


گفت و گو با مرگ


فلسفه ترس


بیچارگان


یادداشت های یک دیوانه


فلسفۀ هانا آرنت


فلسفۀ هابز


جان استیوارت میل


دانشنامه جنگ و صلح (۱)


دانشنامه جنگ و صلح (۲)


سورن کی یرکگور


دی. ایچ. لارنس


سوفیا پتروونا


فلسفه ی قاره ای


فلسفه سیاسی


فیلسوفان سیاسی قرن بیستم


دروغ / اراده آزاد


دیالکتیک تنهایی


هرمان ملویل


کالسکه


فلسفه سیاسی هانا آرنت