خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی مترجم و ویراستار آثار فلسفی ست. او صدوبیست عنوان کتاب ترجمه کرده و ویراستاری بیش از نود کتاب را انجام داده است. از ترجمه های او می توان به مجموعه کتابهای نسل قلم، فلسفهٔ غرب، یادداشتهای یک دیوانه ودیالکتیک تنهایی اشاره کرد.خشایار دیهیمی سال ۱۳۳۴ در تبریز به دنیا آمد. خود وی می گوید از کودکی به کتاب علاقه داشته و حتی خواندن و نوشتن را قبل از مدرسه رفتن فرا گرفته است. وی دارای مدرک مهندسی شیمی است.او در سال ۱۳۵۸ با نشریه جنبش متعلق به علی اصغر حاج سیدجوادی همکاری کرد. دیهیمی در سال ۱۳۶۵ در انتشارات انقلاب اسلامی مشغول به کار شد و مسوول ویرایش کتاب «تاریخ تمدن» بود. پس از آن در انتشار نشریه نگاه نو با محمدتقی بانکی و علی میرزایی به عنوان دبیر شورای نویسندگان همکاری کرد. اگر چه به علت اختلاف با بانکی پس از ۵ شماره از دبیری شورای نویسندگان کنار رفت ولی با با نوشتن و ترجمه کردن به همکاری با نگاه نو ادامه داد.دیهیمی سابقهٔ تدریس در موسسه رخداد تازه و موسسه پرسش را نیز داراست. مجموعهٔ «تجربه و هنر زندگی» به سرپرستی این مترجم در نشر گمان در حال ترجمه است.

کتاب های خشایار دیهیمی

فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی


فلسفۀ سیاسی فون هایک


فلسفۀ سیاسی جان استیوارت میل


داستایفسکی: جدال شک و ایمان


بخشودن


یادداشت ها


تسخیر شدگان


صالحان


دروغ / اراده آزاد


تاریخ فلسفه سیاسی (3)


تاریخ فلسفه سیاسی (2)


تاریخ فلسفه سیاسی (1)


فلسفه تنهایی


سوء تفاهم


فلسفه ترس


بیچارگان


روح پراگ


یادداشت های یک دیوانه


بیگانه


فلسفه سیاسی


فلسفۀ سیاسی هانا آرنت


فلسفۀ هابز


سوفیا پتروونا


فلسفهٔ کامو


فلسفه ی داستایفسکی


فلسفه ی قاره ای


مارکسیست ها


شهر فرنگ اروپا


گفت و گو با مرگ


تاریخچه خوشبختی


جان استیوارت میل


فیلسوفان سیاسی قرن بیستم


اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)


فریدریش نیچه


فلسفه ی سیاسی آیزایا برلین


فلسفۀ رالز


ژان ژاک روسو


سورن کی یرکگور


دی. ایچ. لارنس


فلسفه سیاسی


دیالکتیک تنهایی


هرمان ملویل


کالسکه


فلسفه سیاسی هانا آرنت