پل استراترن

پل استراترن

کتاب های پل استراترن

آشنایی با هاوکینگ


بور و نظریه کوانتومی


گالیله و منظومه شمسی


آشنایی با اوپنهایمر


آشنایی با لاک


آشنایی با فیثاغورث


آشنایی با اگوستین قدیس


آشنایی با ارشمیدس


آشنایی با تورینگ


آشنایی با ماکیاوللی


آشنایی با هگل


آشنایی با افلاطون


آشنایی با هیوم


آشنایی با فوکو


آشنایی با هایدگر


آشنایی با برکلی


آشنایی با برتراند راسل


آشنایی با آلن پو


آشنایی با دیویی


آشنایی با ژان ژاک روسو


آشنایی با تولستوی


آشنایی با کیرکگور


آشنایی با اسپینوزا


آشنایی با نیچه


آشنایی با گارسیا مارکز


آشنایی با جیمز جویس


آشنایی با همینگوی


آشنایی با ناباکوف


آشنایی با کافکا


آشنایی با دی اچ لارنس


آشنایی با بورخس


آشنایی با آکویناس