احسان نوروزی

احسان نوروزی

احسان نوروزی در سال 1358 در تهران متولد شد. نوروزی دانش‎آموخته رشته ادبیات نمایشی است. او علاوه بر ترجمه چندین اثر، نویسنده رمان نیز است.

کتاب های احسان نوروزی

ساخت ایران


آشنایی با کافکا


سفر در اتاق کتابت


حق السکوت


تبصره 22


در راه


عامه پسند


اسلاوی ژیژک


قطار باز ماجرای یک خط


سفر با حاج سیاح


سینمای وودی آلن


شب در مسیر غرب


سینمای جاده ای


کنت دراکولا


شبی بیرون از خانه


لطفا رنج نکشید


ماداگاسکار


ماهی بزرگ


تانگو


بیشتر بخوانید

برترین رمان های نخست نویسندگان برجسته

آثاری که شروع کننده ی مسیرهای حرفه ایِ درخشانی بودند و در برخی موارد، یک شَبه خالق خود را به شهرت رسانده اند.

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.