مسعود علیا

مسعود علیا

مسعود علیا (متولد ۱۳۵۴) مترجم و پژوهشگر ایرانی حوزهٔ فلسفه و استادیار گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر است.کتاب «جنبش پدیدارشناسی» با ترجمه او برنده جایزه کتاب سال شد.او دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران و دوره کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشگاه شهید بهشتی گذراند. او درباره گستره راز و تقلیل آن به مساله در فلسفه گابریل مارسل کار تحقیقاتی کرده است. اصالت تجربه و دگرگونی در منابع مابعدالطبیعه در فلسفه گابریل مارسل از دیگر موضوع های مورد تحقیق او بوده است. او در تیرماه ۱۳۸۷، دوره دکتری فلسفه را با نگارش رساله ای تحت عنوان «شرط امکان اخلاق در اندیشه لویناس» به راهنمایی عبدالکریم رشیدیان در موسسه حکمت و فلسفه به پایان برد.

کتاب های مسعود علیا

بیماری منتهی به مرگ


هنر به منزله تجربه


مبانی فلسفه اخلاق


وضع بشر


الفبای فلسفه


کشف دیگری همراه با لویناس


از وجود به موجود


شرایط عشق


اگزیستانسیالیسم و اخلاق


غزلیات خواندنی شمس تبریزی


آشنایی با هگل


آشنایی با افلاطون


فلسفه هنرها


اخلاق بدون هستی شناسی


مرلو پونتی


حیات ذهن - اراده


حیات ذهن - تفکر


جنبش پدیدارشناسی


غزلیات شیرین سعدی


گزیده غزلیات سعدی