نایجل واربرتون

نایجل واربرتون

نایجل واربرتون، زاده ی سال 1962، فیلسوفی انگلیسی است. واربرتون دانش آموخته ی دانشگاه های بریستول و کمبریج است. او قبل از پیوستن به دپارتمان فلسفه ی دانشگاه اوپن در سال 1994، استاد دانشگاه ناتینگهام بود. واربرتون بیشتر به خاطر فعالیت های خود در عرصه ی نوشتن مطالبی ساده و همه فهم درباره ی فلسفه شناخته می شود و در اکثر آثارش به فلسفه و زیبایی شناسی می پردازد.

کتاب های نایجل واربرتون

اندیشیدن


۱۵,۰۰۰ تومان

چیستی هنر


۲۲,۰۰۰ تومان

الفبای فلسفه


۲۱,۰۰۰ تومان