ژان بریکمون

ژان بریکمون

ژان بریکمون، زاده ی 12 آپریل 1952، فیزیکدان بلژیکی و استاد فلسفه ی علم است. او استاد دانشگاه لوون است و از سال 2004، عضو کارگروه علوم آکادمی سلطنتی بلژیک بوده است.

کتاب های ژان بریکمون

چرندیات پست مدرن


امپریالیسم بشر دوستانه