جاناتان هولسلگ

جاناتان هولسلگ

جاناتان هولسلاگ متولد ژوئن 1981 ، استاد بلژیکی ، نویسنده و مشاور سیاسی است. جاناتان هولسلاگ استاد سیاست بین الملل در دانشگاه آزاد بروکسل است و در آنجا به تدریس تاریخ دیپلماتیک و سیاست های بین المللی می پردازد. وی همچنین در زمینه ژئوپلیتیک در آکادمی های دفاعی مختلف در اروپا و کالج دفاعی ناتو سخنرانی می کند. وی به عنوان سخنران میهمان به دانشگاههای مختلف از جمله مدرسه حزب مرکزی چین ، مدرسه هاروارد کندی و علوم پو پاریس دعوت شد.

کتاب های جاناتان هولسلگ

تاریخ سیاسی جهان