رائول ونه گم

رائول ونه گم

رائول ونه‌گم (متولد 21 مارس 1934) نویسنده بلژیکی است که با کتاب انقلاب زندگی روزمره در سال 1967 شناخته می شود.
وی در لسینس (هاینو ، بلژیک) متولد شد و از 1952 تا 1956 در دانشگاه آزاد بروکسل (که اکنون به دانشگاه آزاد بروکسل و دانشگاه وریجه بروسل تقسیم شده است) در رشته فلسفه عاشقانه تحصیل کرده است. ونه‌گم از سال 1961 تا سال 1970 عضوی از بین الملل موقعیت بود. وی در حال حاضر در بلژیک اقامت دارد و پدر چهار فرزند است.

کتاب های رائول ونه گم

در ستایش تن آسانی


پیش پا افتاده های بنیادی


بین الملل نوع بشر