گی آرشه

گی آرشه

گی آرشه، متولد 1946 در بلژیک؛ استاد فلسفه حقوقی و سیاسی در دانشگاه آزاد بروکسل (ULB) است. او یک سال در میان از سال 1985 تا 2008 در دانشکده حقوق دانشگاه دوک به عنوان استادیار حقوق تدریس می کرد. او همچنین از سال 1992 تا 2008 به عنوان استاد مدعو در دانشگاه اروپای مرکزی در بوداپست تدریس کرد. گی آرشه در حال حاضر در ULB و همچنین در کالج اروپا در بروژ تدریس می کند.

کتاب های گی آرشه

لائیسیته