گابری یل ونسان

گابری یل ونسان

مونیک مارتین با نام مستعار گابری یل ونسان ، نویسنده و تصویرگر کتاب های کودکان از بلژیک بود. وی در 9 سپتامبر سال 1928 در بروکسل بدنیا آمد و در 24 سپتامبر 2000 در همانجا درگذشت. نام مستعار وی از نام های اول پدربزرگ و مادربزرگش ، گابریل و وینسنت گرفته شده است.

کتاب های گابری یل ونسان