آلن سوکال

آلن سوکال

آلن سوکال، زاده ی 24 ژانویه ی 1955، استاد ریاضیات دانشگاه لندن و استاد فیزیک دانشگاه نیویورک است. او مدرک کارشناسی خود را در سال 1976 از دانشگاه هاروارد دریافت نمود و مدرک دکترای خود را نیز در سال 1981 از دانشگاه پرینستون گرفت.

کتاب های آلن سوکال

چرندیات پست مدرن