الکس کالینیکوس

الکس کالینیکوس

آلکساندر تئودور کالینیکوس (متولد ۲۴ ژوئیه ۱۹۵۰ در رودزیای جنوبی - هم‌اینک ساکن در زیمبابوه)، نظریه‌پرداز سیاسی با گرایش تروتسکیسم است.

کتاب های الکس کالینیکوس

نقد پست مدرنیسم


نظریه ها و روایت ها


مانیفست ضد سرمایه داری


اندیشه انقلابی مارکس


تروتسکی و تروتسکیسم


نگری


مارکسیسم و فلسفه