مارک جانسون

مارک جانسون

مارک ال جانسون (متولد 24 مه 1949 در کانزاس سیتی، میسوری) استاد شوالیه علوم و هنرهای لیبرال در گروه فلسفه دانشگاه اورگان است. وی به خاطر مشارکت در فلسفه تجسم یافته، علوم شناختی و زبان شناسی شناخته شده است که برخی از آنها همکاری خود را با جورج لاکف مانند استعاره هایی که با آنها زندگی می کنیم، انجام داده است. با این حال، او همچنین در موضوعات فلسفی مانند جان دیویی، امانوئل کانت و اخلاق مقالاتی منتشر کرده است.

کتاب های مارک جانسون

بدن در ذهن


ذهن جسمانی، معنا و خرد


زیبایی شناسی معنا و اندیشه


زیبایی شناسی فهم انسان