آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز، زاده ی 18 ژانویه ی 1938، جامعه شناس و نویسنده ی انگلیسی است.گیدنز در لندن به دنیا آمد و بزرگ شد. او مدرک خود در جامعه شناسی و روانشناسی را در سال 1959 از دانشگاه هال گرفت و پس از آن، در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه لندن حضور یافت. گیدنز در سال 1961، به تدریس روانشناسی اجتماعی در دانشگاه لستر روی آورد.

کتاب های آنتونی گیدنز

جهان لغزنده است


پیامدهای مدرنیت


مقدمات جامعه شناسی-گیدنز


تجدد و تشخص


ساخت جامعه


راه سوم


چکیده آثار آنتونی گیدنز


جامعه شناسی


دورکم


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد