آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز، زاده ی 18 ژانویه ی 1938، جامعه شناس و نویسنده ی انگلیسی است.گیدنز در لندن به دنیا آمد و بزرگ شد. او مدرک خود در جامعه شناسی و روانشناسی را در سال 1959 از دانشگاه هال گرفت و پس از آن، در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه لندن حضور یافت. گیدنز در سال 1961، به تدریس روانشناسی اجتماعی در دانشگاه لستر روی آورد.

کتاب های آنتونی گیدنز

جامعه شناسی


جهان لغزنده است


پیامدهای مدرنیت


گزیده جامعه شناسی


مقدمات جامعه شناسی-گیدنز


راه سوم


تجدد و تشخص


ساخت جامعه


چکیده آثار آنتونی گیدنز


جامعه شناسی


دورکم


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد