آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز، زاده ی 18 ژانویه ی 1938، جامعه شناس و نویسنده ی انگلیسی است.گیدنز در لندن به دنیا آمد و بزرگ شد. او مدرک خود در جامعه شناسی و روانشناسی را در سال 1959 از دانشگاه هال گرفت و پس از آن، در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه لندن حضور یافت. گیدنز در سال 1961، به تدریس روانشناسی اجتماعی در دانشگاه لستر روی آورد.

کتاب های آنتونی گیدنز

ساخت جامعه


جامعه شناسی


دگرگونی عشق و صمیمیت


راه سوم


گزیده جامعه شناسی


قواعد جدید روش جامعه شناسی


جهان لغزنده است


پیامدهای مدرنیت


تجدد و تشخص


جامعه شناسی


دورکم


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد