اکتاویو پاز

اکتاویو پاز

اکتاویو پاز لوزانو شاعر، نویسنده، دیپلمات و منتقد مکزیکی است.در سال ۱۹۸۰ دانشگاه هاروارد به او دکترای افتخاری اهدا کرد و در سال ۱۹۸۱ مهم ترین جایزه ادبی اسپانیا یعنی جایزه سروانتس نصیب او شد.سرانجام در سال ۱۹۹۰ آکادمی ادبیات سوئد، جایزه نوبل ادبیات را به اکتاویو پاز شاعر سرشناس مکزیکی به پاس نیم قرن تلاش در زمینه شعر و ادبیات مکزیک اهدا کرد. او در آنجا سخنرانی مهمی دربارهٔ «در جستجوی اکنون» ایراد کرد.
جایزه نوبل ادبیات
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1990

:: به دلیل خلق آثاری با افق های گسترده که با هوش عاطفی و تمامیت بشردوستانه شناخته می شوند. ::

کتاب های اکتاویو پاز

شب آب


سراشیب شرق


دیالکتیک تنهایی


آزادی