گائو شینگجیان

گائو شینگجیان

ائو شینگجیان رمان نویس، داستان نویس و نقاش متولد کشور چین و داری ملیت فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۰ است.همچنین برای ترجمه (به ویژه برگردان آثار ساموئل بکت و اوژن یونسکو)، فیلم نامه نویسی و کارگردانی نمایش نیز شناخته شده است. او در سال ۱۹۹۸ ملیت فرانسوی را اختیار کرد.
جایزه نوبل ادبیات
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2000

:: به دلیل مجموعه آثاری که دربردارنده ی صحت جهانی، حقایق تلخ و نبوغ زبانشناسانه هستند و راه های جدیدی را برای رمان ها و نمایشنامه های چینی باز کرده اند. ::

کتاب های گائو شینگجیان