جان شیفته

The Soul Enchanted

مشخصات کتاب جان شیفته
مترجم :
نوع جلد :جلد سخت
قطع :رقعی
شابک :978-964-6207-02-8
تعداد صفحه :1729
سال انتشار شمسی :1396
سال انتشار میلادی :1933
سری چاپ :19
زودترین زمان ارسال :---

رولان برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1915

معرفی کتاب جان شیفته اثر رومن رولان | ایران کتاب

رمان جان شیفته، داستان جانی است که شیفته ی زندگیست. داستان زنی که در عمق جامعه ای سترون از عشق، نطفه ای عاشقانه را می پرود، می بالد و از تمام دردهایی که برای زیستن می کشد بزرگوارانه، لذت می برد. رمان جان شیفته، فرانسه در ابتدای قرن بیستم را به تصویر می کشد و وضعیت اجتماعی این دوران را برای خواننده به وضوح شرح می دهد. شخصیت اصلی رمان جان شیفته، زنی به نام آنت ریوی یر است و رولان در طول داستان، چگونگی بیداری زنان فرانسه را برای مخاطب بازگو می کند. رومن رولان خود می نویسد: «قهرمان اصلی رمان جان شیفته، آنت ریوی یر به گروه پیشتاز آن نسل زنان تعلق دارد که در فرانسه، با پنجه در افکندن با پیش داوری ها و کارشکنی همراهان مرد خویش، راه خود را به سوی یک زندگی مستقل باز کند.» این رمان، داستان زندگی زنی است که روحی شیفته و عاشق پیشه دارد و زندگی اش، به رودی پرپیچ و خم و پرآب و غنی می ماند. رمان جان شیفته با شیفتگی آنت ۲۴ ساله به پدرش و مرگ او آغاز می شود. در همین زمان، آنت باردار می شود و ازدواج با پدر فرزندش را رد می کند. سپس خواهر ناتنی اش را کشف می کند و شیفته ی او می شود. رمان جان شیفته ی آنت پس از آن، عشق مادرانه را درمی یابد. در جلدهای بعدی کتاب، آنت و پسرش، مارک ریوی یر درگیر حوادث تاریخی فرانسه می شوند و بدین سان، زندگی آنت در دو سطح موازی پیش می رود و دیگران جز زندگی رویی او را نمی شناسند. در آن زندگی دیگر، آنت همیشه تنها می ماند. و این «زندگی دیگر»، جریان زیرین و ناپیدای رود، رمان جان شیفته نام دارد. رمان جان شیفته در ایران با ترجمه محمود اعتمادزاده (م.ا. به آذین) منتشر شده است. او نخستین فصل این اثر را هنگام بازداشتش در زندان ترجمه کرد و درباره ی آن گفته است «ترجمه ی این اثر پیرم کرد. چه سال ها که قطره قطره آب شدم و فرو ریختم.

کتاب جان شیفته

نکوداشت های کتاب جان شیفته
Beautiful and Impressive.
زیبا و تحسین برانگیز.
Bookworld

Rolland is one of the best.
رولان، یکی از بهترین هاست.
Library Journal Library Journal

Poetic and captivating.
شعرگونه و مسحورکننده.
Telegraph Telegraph

قسمت هایی از کتاب جان شیفته (لذت متن)
چه بسا مردم، چه بسا چیزها، چقدر طرز اندیشه یا عمل که درباره شان قضاوت کرده، بی چون و چرا برای دید محکوم ساخته بودند. بحق گفتار و لبخندشان چنان بود که هرگونه میل بحث را خاموش می کرد. پنداشتی که می گویند (و غالبا هم به صراحت می گفتند): راه فکر کردن یکی است، دو تا نیست.

بورژواهایی عبوس که از ملک و دارایی خود با لذتی خشن بهره برداری می کردند. اینجا دیگر حرف از سوسیالیسم نبود. از همه «اصول جاودانی» آن ها به «اعلامیه حقوق مالکان» استناد جسته می شد. دست اندازی بدان کار سرسری نبود.

روژه که به ویژه خودخواهیش آسیب دیده بود، میان دو احساس در نوسان بود: یکی که می خواست این بلهوسی زنانه را به جد نگیرد، و دیگر که این سرکشی و شورش روحی بر او گران می آمد. او توسل گرم و پرشور آنت را به عاطفه قلبی خود درک نکرده بود، جز نوعی مبهم و دستبرد به حقوق مالکانه خود چیزی از آن به خاطر نسپرده بود.