معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1930 میلادی
دهه 1930 میلادی

دهه 1930 میلادی

با نگاه به آثار ادبی انتشار یافته در دهه ی 1930، نام های بزرگی چون جان اشتاین بک، ویلیام فاکنر و مارگارت میچل به چشم می خورند. آثار ادبی به وجود آمده در این دهه، عمیقا بازتاب دهنده ی مشکلات زمانه هستند و با فراهم کردن مأوایی برای مخاطبین، فرصت فاصله گرفتن از این مشکلات را برای آن ها فراهم می کنند.

کتاب های دهه 1930 میلادی

کتاب مفهوم امر سیاسی


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب موج ها


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

کتاب نارسیس


هرمان هسه برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال ۱۹۴۶

کتاب بازگشت از شوروی


آندره ژید برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

کتاب به خدای ناشناس


جان اشتاین بک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1962

کتاب موش ها و آدم ها


جان اشتاین بک برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1962

کتاب دیوار


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب تعالی اگو


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کتاب خواستگاری به سبک روستایی


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

کتاب روزهای بی پایان


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

کتاب لطیف است شب


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب روشنائی ماه اوت


ویلیام فاکنر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1949

کتاب ملاقات در سامرا


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب مشتی غبار


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب منم کلودیوس


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی
تأثیرگذارترین اثر اشمیت.
Goodreads
معرفی کتاب موج ها
شاهکار ویرجینیا وولف.
Goodreads
معرفی کتاب نارسیس
کاوشی تکان دهنده و گزنده درباره ی کشاکش میان زندگی معنوی و مادی.
Goodreads
معرفی کتاب به خدای ناشناس
رمانی خارق العاده.
Barnes & Noble
معرفی کتاب موش ها و آدم ها
کتابی که تا پایان، آن را زمین نخواهید گذاشت.
New York Times
معرفی کتاب زمین انسان ها
اثری ممتاز.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب تعالی اگو
اثری ضروری برای فهم خط سیر آثار سارتر به عنوان مجموعه ای واحد.
Barnes & Noble
معرفی کتاب دیوار
دیوار، یکی از بزرگترین داستان های هستی گرایانه ی سارتر است.
Barnes & Noble